Notes CS - Profil společnosti

Profil společnosti

Ukončení spolupráce s panem Williamem Peškem

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 19. 6. 2018 ukončila společnost Notes CS a.s. spolupráci s panem Williamem Peškem, který působil na pozici obchodního ředitele.

Přeměna akcií od 17.2.2017

Oznamení rozhodnutí o přeměně všech listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie a výzva akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu. Více informací ZDE.


Oblast činnosti

Společnost Notes CS, a.s. byla založena v roce 1994 a od svého vzniku trvale upevňuje svou pozici mezi předními dodavateli hardwarových i softwarových řešení.

Hlavní oblastí aktivit společnosti je dodávka ucelených řešení v oblasti ICT, které jsou tvořeny: analytickými službami, dodáváním a implementací hardware, dodáváním a implementací software, vývojem software na míru, konzultačními službami, projektovým řízením a následně zabezpečením provozu poskytováním Hotline/Helpdesk, správou a údržbou systému.

Profesionalita na prvním místě

Firemní politika společnosti je orientována na spokojenost našich zákazníků. Důraz klademe na dlouhodobou obchodní spolupráci. Spokojenosti našich zákazníků dosahujeme dodržováním vnitřních směrnic, které nepodceňují žádnou část projektového řízení, včetně jeho přípravy mezi nejdůležitější aspekty patří:

 • Poskytování služeb, podle předem připravených scénářů
 • Pravidelná ISO certifikace
 • Průběžné vzdělávání a certifikace našich zaměstnanců

Spolehlivost a flexibilita

Jsme stabilním a spolehlivým partnerem dodavatelům i zákazníkům. Nabízíme hotové produkty i flexibilní vývoj řešení na míru, přesně podle nároků a přísných kritérií našich klientů. Disponujeme zkušenostmi s implementací vlastních řešení na řadě vyspělých technologických platforem v heterogenním prostředí (např. IBM AIX, MS Windows, Linux…). Projekční a vývojovou činnost stavíme primárně na znalostech technologií IBM Lotus Domino/Notes(Workflow, WebSphere, Quickr...), ale i Microsoft Sharepoint, PHP.

Naši zákazníci

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Ministerstvo financí
 • Česká pošta
 • Viamont, a.s.
 • Plzeňská teplárenská
 • Veletrhy Brno
Více

Řešení a produkty

 • Evidence a schvalování veřejných zakázek
 • Schvalování faktur s čárovými kódy
 • Schvalování dovolených
 • Telefonní vyúčtování
 • Helpdesk
 • RFID evidence majetku
Více

Terminálová řešení

Společnost Notes CS a.s. nabízí novým i stávajícím zákazníkům vývoj a implementaci terminálových řešení. Terminály neboli kiosky jsou aktuálním trendem při automatizování řešení ve všech odvětvích.

Více informací zde

Notes CS a.s.

Disponujeme zkušenostmi s vývojem a implementací vlastních řešení na řadě technologických platforem v heterogeních prostředích, kterými jsou IBM AIX, MS Windows, Linux a další.

Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4

Tel: +420 272 019 555
E-mail: obchod@notes.cz
Podrobný kontakt

Firemní politika je založena na dlouhodobé obchodní spolupráci, udržení si stálých zákazníků a kladení důrazu na jejich spokojenost s našimi poskytovanými službami. Ve všech poskytovaných službách, kterými jsou poskytování technické podpory, konzultace, analytické služby, vývoj, implentace i obchodní činnost, klademe primárně důraz na poskytování prvotřídních služeb.